Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Často kladené dotazy k IP 1.3 OPZ (adaptabilita pracovní síly)

<p> Upozorňujeme, že byly uveřejněny odpovědi na dotazy týkající se investiční priority 1.3 OPZ zaměřené na pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám. </p>


 
Uveřejněno: 3. 12. 2015
 
Aktualizováno: 3. 12. 2015