Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dobrá praxe - dalších 25 případových studií projektů OP LZZ

<p> Projděte si nově doplněné případové studie, které byly provedeny v rámci OP LZZ. Celkem jich bylo uveřejněno 63. Představují dobrou praxi v oblastech, ve kterých bude možné realizovat projekty i v rámci OPZ:&nbsp;aktivní politiky zaměstnanosti, sociální služby a sociální integrace, rovné příležitosti, veřejná správa, mezinárodní spolupráce. </p>


 
Uveřejněno: 10. 11. 2015
 
Aktualizováno: 10. 11. 2015