Zpět

Dotazník k ex-post evaluaci ESF

<p> <span>Rádi bychom Vás pozvali k průzkumu v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL), jehož cílem je získání zpětné vazby na fungování</span><span> <span class="highlight_dict_words"><span class="h_word" title= "Evropský sociální fond je strukturální fond EU s posláním rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování osob a rovné příležitosti se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.">ESF</span></span> </span><span>v programovém období 2007-2013 v jednotlivých členských státech EU.  </span> </p>

Dotazník doplňuje analýzu a poznatky v rámci ex-post evaluace ESF a je určen pro:

  • účastníky, kteří obdrželi podporu z ESF
  • organizace, které získaly podporu z ESF
  • řídicí, certifikační a auditní orgán, zprostředkující subjekty
  • sociální partnery nebo členy monitorovacích výborů ESF

K dispozici je v angličtině, němčině a francouzštině, vyplnit jej však můžete i v češtině, a to do 27. 4. 2016.

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise.


 
Uveřejněno: 18. 4. 2016
 
Aktualizováno: 18. 4. 2016