Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dynamický nákupní systém pro evaluace projektů ÚP ČR

Upozorňujeme dodavatele evaluací, že v Národním elektronickém nástroji byl zaveden Dynamický nákupní systém pro evaluace projektů Úřadu práce ČR.

Prostřednictvím tohoto DNS budou poptávány procesní, dopadové nebo strategické evaluace projektů spolufinancovaných z ESF. Více informací naleznete zde.
 
Uveřejněno: 25. 10. 2017
 
Aktualizováno: 25. 10. 2017
 
 
Určeno pro: Dodavatel