Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Evropská cena pro bezbariérová města 2021

Upozorňujeme na probíhající soutěž evropských měst Access City Award 2021 o titul bezbariérové město a lepší místo k životu.

Evropská města s více než 50 000 obyvateli mají možnost přihlásit se do soutěže a představit své činnosti a strategie uplatňované k tomu, aby zajistila kvalitu života lidí na svém území a dostupnost služeb a výhod bez ohledu na věk, sníženou mobilitu či schopnosti. Již 11. ročník soutěže tentokrát zohlední i dostupnost veřejných služeb v době pandemie.

 


 
Uveřejněno: 17. 6. 2020
 
Aktualizováno: 17. 6. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce