Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Hodnocení podpory sociálního začleňování z ESF

Upozorňujeme na probíhající veřejnou konzultaci, jejímž cílem je zjištění názorů, argumentů a postřehů všech aktérů.

Evropská komise by ráda znala názor občanů a zúčastněných stran na činnosti podporované z Evropského sociálního fondu, které EU od roku 2014 prováděla v zájmu podpory sociálního začleňování a boje proti chudobě a všem formám diskriminace.

  • termín konzultace: 26.09.2019 - 19.12.2019
  • forma konzultace: online dotazník
  • kdo se může účastnit: všichni občané i veškeré organizace
  • podrobné informace 

Budeme velmi rádi, pokud se aktivně zúčastníte a sdělíte Evropské komisi svůj názor.


 
Uveřejněno: 10. 10. 2019
 
Aktualizováno: 10. 10. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce