Zpět

Hodnocení rizikovosti projektů OPZ

Rádi bychom vás informovali, že řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) bude provádět hodnocení rizikovosti projektů. Účelem je včasné odhalení potenciálních problémů v průběhu realizace projektů a efektivní řízení souvisejících rizik. 

Hodnocení se bude týkat pouze tzv. nesoutěžních projektů (v terminologii OPZ projektů přímého přidělení) s rozpočtem nad 25 mil. Kč. Jejich administrace je nejsložitější, případná pochybení mívají nejzávažnější finanční dopad a problémy při realizaci mohou ohrozit plynulé čerpání celého operačního programu.

Hodnocení rizikovosti projektu bude prováděno 2x ročně vždy v rámci administrace zprávy o realizaci projektu až do ukončení realizace projektu. Příjemce bude hodnocen z hlediska chybovosti (výše nezpůsobilých výdajů v poměru k výdajům způsobilým), kvality realizace projektu a některých rizikových faktorů (např. insolvence nebo podezření na spáchání trestného činu podvodu). V případě, že bude projekt vyhodnocen jako vysoce rizikový, budou navržena nápravná opatření s cílem snížit rizika na nejnižší možnou úroveň. Mezi tato opatření bude patřit například poskytnutí konzultace příjemci či provedení kontroly na místě.

Na kontrolu i prevenci chyb klade řídicí orgán OPZ velký důraz. Systém hodnocení rizikovosti projektů je konkrétním krokem, který napomůže příjemcům v realizaci jejich projektů i hladkému průběhu celého operačního programu.


 
Uveřejněno: 28. 7. 2015
 
Aktualizováno: 28. 7. 2015