Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

2 pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 6. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 40/2019 na obsazení pracovní pozice komunikační/ho úředníka/nice do týmu publicity v odboru řízení programů ESF (81), oddělení podpory implementace (815) a výběrové řízení č. 42/2019 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

1) Oddělení podpory implementace (815) zahrnuje 4 pracovní týmy:

  • tým technické podpory programu OPZ
  • tým koordinace rozvoje lidských zdrojů
  • tým publicity projektů
  • tým koordinace svodných agend

Tým publicity projektů má na starosti dvě agendy. Jednak poskytuje základní nasměrování těm, kteří s Operačním programem zaměstnanost (dále OPZ) či evropskými fondy obecně nemají zkušenosti, ale chtějí probrat nápad na projekt a zjistit, co dotace obnáší. Zároveň zajišťuje pro potenciální žadatele informační servis v podobě aktuálních možností OPZ. Druhá agenda se věnuje propagaci programu, jeho přínosů a výsledků. Zahrnuje vývoj a správu webových stránek esfcr.cz, organizaci akcí pro veřejnost (např. veletrhy), mediální servis, vydávání tiskovin (brožury, letáky, plakáty …), zajišťování internetových kampaní, propagačních předmětů aj.

Pokud si rádi rozšiřujete obzory, jste komunikativní a rádi se učíte nových věcem, tak jste to právě Vy, koho hledáme!

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínů, do kterých je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkaze:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35673/815012_inzerat.pdf

 

2) Oddělení projektů CLLD se v rámci Operačního programu Zaměstnanost zabývá podporou komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovských oblastech a malých obcích. Našimi hlavními spolupracujícími subjekty jsou lokální aktéři (obce, neziskové organizace, podnikatelé a občané), sdružení v tzv. místní akční skupiny (MAS). Projekty, které administrujeme, jsou hodnoceny a vybírány právě MAS v souladu s prioritami jejich místních strategií (přístup bottom-up). Zahrnují spektrum aktivit a nástrojů na podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti v daném území (sociální služby a další programy, komunitní sociální práci a komunitní centra, sociální podnikání, opatření v oblasti zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života).

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:  

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35674/875015_inzerat.pdf


 
Uveřejněno: 10. 6. 2019
 
Aktualizováno: 10. 6. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost