Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

2 pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 6. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 41/2019 a č. 43/2019 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

Oddělení projektů CLLD se v rámci Operačního programu Zaměstnanost zabývá podporou komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovských oblastech a malých obcích. Našimi hlavními spolupracujícími subjekty jsou lokální aktéři (obce, neziskové organizace, podnikatelé a občané), sdružení v tzv. místní akční skupiny (MAS). Projekty, které administrujeme, jsou hodnoceny a vybírány právě MAS v souladu s prioritami jejich místních strategií (přístup bottom-up). Zahrnují spektrum aktivit a nástrojů na podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti v daném území (sociální služby a další programy, komunitní sociální práci a komunitní centra, sociální podnikání, opatření v oblasti zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života).

Bližší informace o výběrových řízeních včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast, naleznete na odkazech:  

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35675/875009_inzerat.pdf

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35676/875021_inzerat.pdf


 
Uveřejněno: 10. 6. 2019
 
Aktualizováno: 10. 6. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost