Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 6. 2019 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení služebních míst SM 835013 a SM 835018 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (835).

Oddělení projektů rovnosti žen a mužů II podporuje rovné příležitosti na trhu práce a slaďování pracovního a soukromého života prostřednictvím dotací z Evropského sociálního fondu (ESF). Vyhlašuje výzvy k předkládání projektů na služby péče o děti (dětské skupiny, mikrojesle, dětské kluby při základních školách), na zlepšení situace žen na trhu práce včetně podpory ženského podnikání nebo na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže v podnicích. Zajišťujeme obsahovou přípravu a vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů, metodickou podporu žadatelů o dotaci a realizátorů projektů a kontrolu správnosti čerpání dotací.

Bližší informace o výběrových řízeních včetně termínů, do kterých je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazech:

https://www.mpsv.cz/cs/35699

https://www.mpsv.cz/cs/35702


 
Uveřejněno: 10. 6. 2019
 
Aktualizováno: 10. 6. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost