Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace vzoru námitek proti nevyplacení dotace

Upozorňujeme příjemce, že od 17. 7. 2019 je účinná nová verze dokumentu "Vzor námitek proti nevyplacení dotace dle §14e rozpočtových pravidel".

Do dokumentu bylo doplněno, že je nezbytné uvést,  čeho se stěžovatel námitkami domáhá. 


 
Uveřejněno: 17. 7. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019
 
 
Určeno pro: Příjemce