Zpět

Aktualizace vzoru námitek proti nevyplacení dotace

Upozorňujeme příjemce, že od 17. 7. 2019 je účinná nová verze dokumentu "Vzor námitek proti nevyplacení dotace dle §14e rozpočtových pravidel".

Do dokumentu bylo doplněno, že je nezbytné uvést,  čeho se stěžovatel námitkami domáhá. 


 
Uveřejněno: 17. 7. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019
 
 
Určeno pro: Příjemce