Zpět

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 15. 10. 2019

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že s účinností od 15. 10. 2019 dochází k revizi části metodiky OPZ.

Upozorňujeme, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel.

V případě nejasností týkajících se nových pravidel kontaktujte pracovníka ŘO, který s vámi ve věci vašeho projektu komunikuje.


 
Uveřejněno: 11. 10. 2019
 
Aktualizováno: 11. 10. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce