Zpět

Vypořádání připomínek k OPZ+ a nová verze programu

Připomínky k návrhu OP Zaměstnanost plus 2021-2027 (verze září 2019) bylo možné zasílat od 12. září do 4. října 2019. Akceptované připomínky byly využity jako vstupy do další verze programu (listopad 2019).

Za všechny Vaše připomínky děkujeme. 

Dopracování operačního programu o údaje o finančních alokacích, kategorizaci intervencí a cílových hodnotách indikátorů bude možné až po rozhodnutí o výši alokace pro OPZ+ a dostupnosti informací o rozdělení prostředků na kategorie regionů a míře spolufinancování. To je závislé na výsledku vyjednávání na úrovni EU o budoucí podobě víceletého finančního rámce EU a balíčku nařízení k fondům EU pro období 2021-2027 a oproti původním předpokladům nebude zřejmě k dispozici dříve než ve 2. polovině roku 2020.


 
Uveřejněno: 29. 11. 2019
 
Aktualizováno: 29. 11. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost