Zpět

Vyšší dostupnost nulových úvěrů pro sociální podnikatele

V reakci na situaci na pracovním trhu spojenou s šířením nemoci COVID-19 byla několika úpravami zvýšena dostupnost úvěrů pro sociální podnikatele poskytovaných ve formě „finančního nástroje“.

Bezúročné úvěry mohou nově čerpat nejen malé a střední podniky, ale všechny podniky, které splňují definici sociálního podniku, bez ohledu na svou velikost. Zároveň byla o více jak třetinu snížena minimální výše poskytnuté podpory, aby mohly být realizovány i menší projekty. Poslední změnou je rozšíření možnosti žádat o úvěr nejen na investice, ale i provoz podniku.

Sociální podnikatelé se mohou o úvěry ve výši 400 tis. až 25 mil. Kč ucházet až do poloviny roku 2023. Výhodou není jen nulový úrok a bezplatnost poskytnutí úvěru, ale i dlouhá doba splatnosti a možnost odkladu první splátky. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.


 
Uveřejněno: 13. 10. 2020
 
Aktualizováno: 13. 10. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel