Zpět

Vzdělávací akce pro zaměstnance a PES

ŘO OPZ na základě častých dotazů k možnosti realizovat vzdělávací akce pro zaměstnance v jednotlivých stupních tzv. Protiepidemického systému (PES) připravil přehledovou tabulku, kterou konzultoval s Ministerstvem zdravotnictví.

Pro vzdělávací akce pro zaměstnance platí následující:

ŘO OPZ však upozorňuje na skutečnost, že na základě vyhodnocení epidemické situace a konkrétního stupně pohotovosti vláda svými usneseními následně přijímá konkrétní protiepidemická opatření, proto je nutné se vždy řídit aktuálním usnesením vlády.


 
Uveřejněno: 14. 12. 2020
 
Aktualizováno: 14. 12. 2020
 
 
Určeno pro: Příjemce