Zpět

Upozornění ke způsobu předložení čestného prohlášení k zapojení příjemce do svěřenského fondu

Toto upozornění je určeno pro příjemce, kteří byli dne 29. 7. 2021 vyzváni řídicím orgánem k předložení čestného prohlášení k zapojení do svěřenského fondu.

Sdělujeme, že z technických důvodů není možné vložit a podepsat formulář čestného prohlášení v IS KP 14+ přes záložku Dokumenty.

Dokument s vyplněným čestným prohlášením opatřený elektronickým podpisem statutárního zástupce příjemce, případně osoby oprávněné za příjemce zastupovat, je proto nezbytné zaslat v příloze interní depeše adresované na manažery projektu. Prosíme příjemce, aby interní depeši zaslali z detailu dotčeného projektu.  

Lhůta pro předložení zůstává stejná, tedy do 4. 8. 2021 do 12:00.

Omlouváme se za způsobené komplikace.


 
Uveřejněno: 30. 7. 2021
 
Aktualizováno: 30. 7. 2021
 
 
Určeno pro: Příjemce