Zpět

Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost plus

V pátek 3. června schválila Evropská komise Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+). V návaznosti na to dnes proběhlo ustavující zasedání monitorovacího výboru OPZ+. Došlo tak ke splnění posledního milníku nutného ke spuštění prvních výzev v období 2021–2027. Celková alokace programu je zhruba 46 miliard korun.

Více informací se dozvíte v:

K dispozici je také plánovaný harmonogram výzev OPZ+, který bude pravidelně aktualizován. V tuto chvíli jsou v něm výzvy zaměřené na sociální začleňování (priorita 2) a na potravinovou a materiální pomoc (priorita 4).


 
Uveřejněno: 8. 6. 2022
 
Aktualizováno: 8. 6. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce