Zpět

Sazby per diems v projektech OPZ a OPZ+

Upozorňujeme, že k 25. 7. 2022 došlo ke zveřejnění aktualizovaného sazebníku „per diems“ (tj. cestovních náhrad pro zahraniční experty) na stránkách EK:

Novinkou je, že sazebník se člení na dva seznamy. V seznamu 1 jsou uvedeny sazby aplikované na prostředky v programovém období 2021-2027, tj. i na prostředky hrazené z OPZ+. Pro zahraniční experty účastnící se projektových aktivit v ČR bude aplikována sazba 177 EUR/noc.

Na výdaje financované z prostředků programového období 2014-2020, tedy i z OPZ, se vztahují sazby uvedené v příloze v seznamu 2. Pro experty ze zahraničí, kteří se podílejí na realizaci aktivit projektu v ČR, platí sazba 230 EUR/noc.

Pozn. Relevantní je sazebník částek platný v době, kdy se uskutečnil pobyt experta v ČR.


 
Uveřejněno: 12. 8. 2022
 
Aktualizováno: 22. 8. 2022
 
 
Určeno pro: Příjemce