Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Změna kontaktní osoby výzev č. 077 a 078

Dovolujeme si Vás informovat, že došlo k přesunu administrace projektů z výzev č. 03_17_077 a 03_17_078 z Oddělení projektů rovnosti žen a mužů I do Oddělení projektů veřejné správy I a s tím souvisí změna kontaktní osoby pro dané výzvy.

  • Novou kontaktní osobou je Mgr. David Beinhauer (david.beinhauer@mpsv.cz,+420 950 192 190). 

 


 
Uveřejněno: 2. 10. 2018
 
Aktualizováno: 2. 10. 2018
 
 
Určeno pro: Příjemce