Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace výzvy na podporu sociálního začleňování

Upozorňujeme, že výzva č. 052 OPZ "Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva" byla k 20. 11. 2018 aktualizována.

Provedené změny:

  • navýšení celkové alokace výzvy na 1 200 mil. Kč,
  • prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do 30. 6. 2020 do 12 hod.,
  • doplnění minimální délky realizace projektu na 18 měsíců,
  • zahrnuty další obce do oprávněných žadatelů a rozčleněny do 4 skupin s ohledem na způsob jejich zapojení v rámci KPSVL a formu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování,
  • doplněno vymezení dílčích alokací dle typu zapojených obcí a nastaveny milníky pro čerpání.

 
Uveřejněno: 22. 11. 2018
 
Aktualizováno: 22. 11. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel