Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace pokynů pro vyplnění žádostí o podporu v IS KP14+

Upozorňujeme, že byly aktualizovány pokyny (návody) pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ u projektů s využitím jednotkových nákladů.

Úpravy zohlednily rozvoj tohoto systému a také byly aktualizovány v těch bodech, které ovlivnila revize pravidel OPZ pro tyto specifické projekty vydaná s účinností od 1. 1. 2019. 

Doplňujeme, že aktualizované pokyny využijí žadatelé v nových výzvách, nejsou relevantní pro dříve zpracované žádosti o podporu.


 
Uveřejněno: 3. 1. 2019
 
Aktualizováno: 3. 1. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel