Zpět

Informace k ochraně osobních údajů

V souvislosti s tím, že k 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, byla na portálu zřízena nová stránka s informacemi k tomuto tématu.

Pod označením Ochrana osobních údajů jsou k dispozici přehledy toho, jaké osobní údaje Řídicí orgán OPZ zpracovává.

Pro realizátory projektů podpořených z OPZ je zde k dispozici nezávazný vzor Záznamu o činnostech zpracování osobních údajů připravený pro zpracování osobních údajů účastníků projektů (tj. podpořených osob). Pro tuto skupinu osobních údajů jsou příjemci podpory z OPZ zpracovateli. Jejich pověření ke zpracování je obsaženo v rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt (resp. podmínkách použití podpory, pokud na daný projekt byly místo rozhodnutí o poskytnutí dotaci kvůli právnímu vztahu mezi Řídicím orgánem OPZ a příjemcem podpory vystaveny podmínky).


 
Uveřejněno: 25. 5. 2018
 
Aktualizováno: 25. 5. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce