Zpět

Informace k realizaci vzdělávacích akcí

ŘO OPZ zveřejňuje stanovisko Ministerstva zdravotnictví k výkladu usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020, kterým se mj. řeší realizace vzdělávacích akcí.

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví platí pro konání vzdělávacích akcí následující:

  • jsou zakázány všechny vzdělávací akce s výjimkou interního vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele,
  • interní vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele lze realizovat výlučně jeho zaměstnanci, tedy v případě, že lektor je zaměstnancem dotyčného zaměstnavatele; není žádné omezení počtu osob (ŘO OPZ upozorňuje, že pro projekty podpořené ve výzvách č. 60, 97 a 110 platí limit pro počet účastníků vzdělávací akce stanovený příslušnou specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ),
  • neexistuje omezení pro místo konaní interního vzdělávání zaměstnanců jednoho zaměstnavatele (akce tak mohou probíhat i v prostorách mimo provozovnu zaměstnavatele).

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví lze bez omezení využívat nástrojů vzdálené komunikace. ŘO OPZ sděluje, že připravuje výjimku umožňující realizaci aktivit také tímto způsobem. Výjimka bude zveřejněna do 16. 10. 2020 na stránkách www.esfcr.cz s účinností od 5. 10. 2020.


 
Uveřejněno: 12. 10. 2020
 
Aktualizováno: 12. 10. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce