Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR III.

Řídicí orgán OPZ informuje příjemce o aktualizaci dokumentu Realizace aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu v ČR. Důvodem aktualizace je zejména rozhodnutí řídicího orgánu OPZ prodloužit účinnost výjimek A – D do 30. 6. 2020.


 
Uveřejněno: 7. 5. 2020
 
Aktualizováno: 7. 5. 2020
 
 
Určeno pro: Příjemce