Zpět

Zavedení možnosti dočasného pozastavení provádění kontrol zakázek

Upozorňujeme, že z důvodu nadměrného počtu zakázek ke kontrole před vyhlášením výběrového/zadávacího řízení anebo před podpisem smlouvy s dodavatelem (či dodatku) přistoupil řídicí orgán (ŘO) k zavedení možnosti dočasného pozastavení provádění kontrol zakázek před jejich zadáním (či změnou v podobě dodatku).

V případech, kdy bude zjevné, že lhůty pro kontroly již nelze prodlužovat, ŘO omezí rozsah prováděných kontrol zakázek před vyhlášením výběrového/zadávacího řízení anebo před podpisem smlouvy s dodavatelem (či dodatku).

Pokud zakázka poskytnutá ŘO ke kontrole před vyhlášením výběrového/zadávacího řízení anebo před podpisem smlouvy s dodavatelem (či dodatku) nebude v daný okamžik vybrána ke kontrole, bude příjemce o této skutečnosti ze strany ŘO informován prostřednictvím interní depeše v IS KP14+.

Výběrové/zadávací řízení, které nebylo ŘO vybráno ke kontrole před zahájením zadávání, bude zkontrolováno ve fázi před podpisem smlouvy s dodavatelem nebo až po dokončení výběrového/zadávacího řízení (v návaznosti na předložení zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu). Výběrové/zadávací řízení, které nebylo ŘO vybráno ke kontrole před podpisem smlouvy (či dodatku), bude zkontrolováno po podpisu smlouvy (či dodatku) v návaznosti na předložení zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu.

Toto opatření nijak nemění pravidlo, že příjemce předkládá ŘO dokumentaci k výběrovému/zadávacímu ve fázích a rozsahu popsaném v pravidlech OPZ. (Díky předložení dokumentace může ŘO vybírat ke kontrolám určitý vzorek zakázek.)

Abychom předešli otázkám, doplňujeme, že pravidla OPZ nezavazují příjemce, aby při realizaci výběrového/zadávacího řízení vyčkal výsledků kontroly ŘO. Příjemce je oprávněn zahájit výběrové/zadávací řízení, uzavřít smlouvu či dodatek i bez ukončení kontroly prováděné ŘO.

Tento postup bude pro úplnost při nejbližší aktualizaci zakotven do Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, nicméně v praxi bude aplikován s okamžitou platností.

 

Děkujeme za pochopení.

 

ŘO OPZ


 
Uveřejněno: 20. 3. 2018
 
Aktualizováno: 20. 3. 2018
 
 
Určeno pro: Příjemce