Zpět

Nová forma podpory sociálního podnikání z OPZ

30. července 2019 došlo k podpisu smlouvy MPSV s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), která zajistí 400 mil. Kč na novou formu financování sociálních podnikatelů v rámci OPZ.

Úvěry do výše 25 mil. Kč budou poskytovány za výhodnějších podmínek než na komerční bázi (úroková sazba od 0 % p.a., délka splatnosti až 10 – 12 let s možností odkladu první splátky až na 36 měsíců).

Pracovníci MPSV i ČMZRB budou zajišťovat bezplatné poradenství ve fázi přípravy i realizace projektu.

První výzva k předkládání projektů bude vyhlášena do konce září 2019, o úvěry bude možné žádat od 1. prosince 2019.

Výzva i veškeré další informace včetně kontaktních údajů budou dostupné na www.cmzrb.cz.

 

Tisková zpráva


 
Uveřejněno: 31. 7. 2019
 
Aktualizováno: 7. 5. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel