Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Nová informace pro Místní akční skupiny

<p> Upozorňujeme, že byl uveřejněn dokument, ve kterém naleznete otázky a odpovědi a&nbsp;nejčastěji řešená témata z workshopů pro MAS k SCLLD - programový rámec&nbsp;OPZ. </p>

Související:


 
Uveřejněno: 3. 2. 2016
 
Aktualizováno: 3. 2. 2016