Zpět

Nová zásada při zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s vydáním stanoviska MMR ČR k nové zásadě odpovědného veřejného zadávání zakázek opakovaně upozorňujeme žadatele a příjemce na nutnost zohlednění zásady odpovědného zadávání v jejich veřejných zakázkách.

Zadavatelům s ohledem na nutnost doložení zohlednění této zásady ve výběrovém či zadávacím řízení spolufinancovaném z OPZ doporučujeme písemné zpracování odůvodnění, např. formou kontrolního listu, ke stažení zde, či jiným vhodným způsobem. Zohlednění nové zadávací zásady v řízení bude součástí ex ante, resp. ex post kontroly, veřejné zakázky.

Současně jako návod k použití výše uvedeného kontrolního listu poslouží publikace Odpovědné veřejné zadávání v kostce, příručka odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021, ke stažení zde, případně záznam semináře, kde je mj. kontrolní list probrán podrobně, zde je nutná registrace (www.sovz.cz ), případně prezentace ze školení ke stažení zde. Při uplatňování odpovědného veřejného zadávání z pohledu předmětů plnění  - přehled ke stažení zde.

Novou zásadu jsou všichni zadavatelé (veřejný zadavatel, zadavatel sektorové zakázky i tzv. dotovaný zadavatel) povinni zohlednit při postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Povinnost se tedy vztahuje na všechny druhy zadávacích řízení (viz § 3 ZZVZ), na všechny druhy veřejných zakázek (služby, dodávky, stavební práce), a to bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu (nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky i veřejné zakázky malého rozsahu).

Blíže ve stanovisku MMR: Zásadní změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 – metodické stanovisko - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz).

V souvislosti s touto změnou bude provedena i revize Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Přílohy:

 

 


 
Uveřejněno: 18. 12. 2020
 
Aktualizováno: 18. 12. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce