Zpět

Nový vzor k identifikaci skutečných majitelů

Upozorňujeme žadatele, že byl zveřejněn aktualizovaný vzor dokumentu Čestné prohlášení – Identifikace skutečných majitelů dle zákona č. 253/2008.

Žadatel o podporu, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, musí ve formě čestného prohlášení k žádosti o podporu přiložit identifikaci svých skutečných majitelů ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Vzor je platný od 5. 5. 2020.

Další formuláře a pokyny potřebné v rámci přípravy žádosti o podporu jsou ke stažení zde.


 
Uveřejněno: 4. 5. 2020
 
Aktualizováno: 4. 5. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel