Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Obnovení ztotožňování podpořených osob

Informujeme příjemce, že došlo k úplnému obnovení ztotožňování podpořených osob prostřednictvím služby ROB v IS ESF 2014+.

Dne 13. 6. 2018 byly dořešeny i přetrvávající problémy s automatickým ztotožněním osob zadaných v době výpadku služby ROB a zadávání podpořených osob se dnešním dnem vrací do standardního provozu.

Tým IS ESF 2014+

 


 
Uveřejněno: 13. 6. 2018
 
Aktualizováno: 13. 6. 2018
 
 
Určeno pro: Příjemce