Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Odložení vyhlášení výzvy zaměřené na rozvoj služeb zaměstnanosti

<p> Upozorňujeme, že vyhlášení výzvy č. 122 OPZ, které mělo proběhnout dnes, bylo z důvodu dodatečných úprav textu výzvy přesunuto na 19.&nbsp;10.&nbsp;2015. Děkujeme za pochopení. </p>


 
Uveřejněno: 5. 10. 2015
 
Aktualizováno: 5. 10. 2015