Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Odstávka systému ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Upozorňujeme příjemce, že od soboty 8. 6. 2019 od 14:00 do neděle 9. 6. 2019 do 20:00 bude provedena odstávka systému ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ (ISZR) v gesci Ministerstva vnitra ČR.

Během odstávky nebude funkční komunikace mezi IS ESF 2014+ a Registrem obyvatel (ROB) a nebude možné nově zakládané podpořené osoby ztotožňovat s ROB. Osoby však budou ztotožňovány automaticky po ukončení odstávky ISZR. Aktuální informace o provozu ISZR jsou uvedeny na www.szrcr.cz. Děkujeme za pochopení.
 
Uveřejněno: 7. 6. 2019
 
Aktualizováno: 25. 7. 2019
 
 
Určeno pro: Příjemce