Zpět

Podpora vzniku Center duševního zdraví

Upozorňujeme poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, kteří chtějí po dobu 18 měsíců zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví, že se mohou zapojit do projektu OPZ „Podpora vzniku Center duševního zdraví I“ (CZ.03.2.63/0.0/0.02/15_039/0004672).

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZdr), které projekt realizuje, vyhlásilo 23. 3. 2018 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví (CDZ), do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb ve vybraných krajích (Hl. město Praha, Jihomoravský, Olomoucký a Ústecký kraj a Kraj Vysočina). Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 4. 2018 a maximální možná dotace pro jedno CDZ je 14 900 000 Kč. Pro žadatele se uskuteční semináře, a to 4. a 6. 4. 2018 v budově MZdr.

Více informací o výzvě i seminářích naleznete na stránce MZdr.


 
Uveřejněno: 26. 3. 2018
 
Aktualizováno: 26. 3. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel