Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+

<p> Upozorňujeme, že 29. 6. 2015 byly uveřejněny pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+. </p>

Pro projekty, u nichž bude financování založeno na jednotkových nákladech, bude struktura žádosti o podporu specifická, proto lze očekávat postupné zveřejnění několika pokynů k vyplnění žádostí o podporu (nejpozději v termínu, kdy bude k vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+ otevřena první taková výzva).

Související:


 
Uveřejněno: 29. 6. 2015
 
Aktualizováno: 29. 6. 2015