Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 17. 3. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 16/2020 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly I (824).

Oddělení projektů adaptability pracovní síly I zajišťuje poskytování dotací na vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů. Realizátoři projektů jsou nejčastěji podniky, ale i některé další organizace. Účelem projektů je zejména zvýšit znalosti a dovednosti zaměstnanců a tím i jejich hodnotu na trhu práce. Dalším důležitým cílem je pak zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Pokud se rozhodnete přidat do našeho týmu, bude vaší náplní práce především zajištění věcné a formální správnosti přidělování dotací. Budete se podílet na nastavování pravidel, vyhlašování výzev, výběru a kontrole projektů. Zároveň bude vaší neméně důležitou rolí poskytovat realizátorům projektů konzultace a další podporu během realizace jejich projektů. Nebojte se veřejné správy a staňte se jedním z nás! Naše práce má smysl!

 

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/645221/824011_inzerat+%281%29.pdf/7f3939ad-c008-d9ba-c2a6-ddb8c68e4ca5


 
Uveřejněno: 17. 3. 2020
 
Aktualizováno: 17. 3. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost