Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12. 10. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 40/2020 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení systémových projektů (871).

Oddělení systémových projektů se v rámci Operačního programu Zaměstnanost zabývá podporou a monitoringem projektů organizačních složek státu, krajů a obcí. Spolupracujeme s ministerstvy, krajskými a obecními úřady. Projekty vychází ze strategických dokumentů a na národní, regionální a lokální úrovni přispívají k nastavení nových metod, přístupů a systémů v oblasti sociálního začleňování. Jedná se například o projekty v oblasti rozvoje sociálních služeb nebo reformy psychiatrické péče.

 

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/645221/871006_inzerat+%281%29.pdf/970325ba-a2d0-c961-947e-f6be628a0788


 
Uveřejněno: 12. 10. 2020
 
Aktualizováno: 12. 10. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost