Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 8. 6. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 16/2021 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů I (834).

Oddělení projektů rovnosti žen a mužů I podporuje rovné příležitosti na trhu práce a slaďování pracovního a soukromého života prostřednictvím dotací z Evropského sociálního fondu (ESF). Vyhlašuje výzvy k předkládání projektů na služby péče o děti (dětské skupiny, mikrojesle, dětské kluby při základních školách), na zlepšení situace žen na trhu práce včetně podpory ženského podnikání nebo na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže v podnicích. Zajišťujeme obsahovou přípravu a vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů, metodickou podporu žadatelů o dotaci a realizátorů projektů a kontrolu správnosti čerpání dotací.

 

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

197333c8-9a08-2774-e172-b80a0f8adc6b (mpsv.cz)


 
Uveřejněno: 8. 6. 2021
 
Aktualizováno: 8. 6. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost