Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 11. 7. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 49/2019 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů veřejné správy II (832).

V odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti podporujeme velké projekty ministerstev a jiných úřadů, které mají často ambici významně ovlivnit fungování veřejné správy v České republice. Dále podporujeme spoustu malých projektů městských a krajských úřadů, které se snaží zlepšit vlastní procesy nebo vyškolit úředníky. V neposlední řadě podporujeme sociální inovace -  projekty zefektivňující sociální služby i státní správu, kde se soustředíme hlavně na zjišťování účelnosti a faktického dopadu nových řešení. V zahraničí jsou postupy pro ověřování inovačních řešení a jejich potenciálu ke změně obvyklé, u nás je zavádíme. Všichni klademe důraz na intenzivní spolupráci s žadateli a příjemci a jsme v úzkém kontaktu od vzniku prvního projektového záměru.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35847/832007_inzerat.pdf


 
Uveřejněno: 11. 7. 2019
 
Aktualizováno: 11. 7. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost