Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 19. 6. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 832002 v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů veřejné správy II (832).

V odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti podporujeme velké projekty ministerstev a jiných úřadů, které mají často ambici významně ovlivnit fungování veřejné správy v České republice. Dále podporujeme spoustu malých projektů městských a krajských úřadů, které se snaží zlepšit vlastní procesy nebo vyškolit úředníky. V neposlední řadě podporujeme sociální inovace - projekty zefektivňující sociální služby i státní správu, kde se soustředíme hlavně na zjišťování účelnosti a faktického dopadu nových řešení. V zahraničí jsou postupy pro ověřování inovačních řešení a jejich potenciálu ke změně obvyklé, u nás je zavádíme. Všichni klademe důraz na intenzivní spolupráci s žadateli a příjemci a jsme v úzkém kontaktu od vzniku prvního projektového záměru.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazech:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1735176/OZN%C3%81MEN%C3%8D.pdf/c2e4fe02-48a3-48a3-84dc-b97f864a2af2


 
Uveřejněno: 19. 6. 2020
 
Aktualizováno: 23. 6. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost