Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 11. 9. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 37/2020 na obsazení pracovní pozice v odboru řízení programů ESF (81), oddělení finančního řízení (813).

Oddělení finančního řízení je svodné oddělení řídicího orgánu Operačního programu zaměstnanost (OPZ), které zajišťuje finanční řízení programu a financování projektů. Pro ostatní oddělení řídicího orgánu OPZ rozpočtuje finanční prostředky a zabezpečuje finanční agendu ve vztahu k národní legislativě (návrh státního rozpočtu, státní závěrečný účet, finanční vypořádání), proplácí veškeré platby příjemcům dotace, které vystavuje v EKIS SAP, a likviduje platby dodavatelům. V monitorovacím systému MS2014+ předkládá souhrnné žádosti na Platební a certifikační orgán Ministerstva financí, provádí certifikaci výdajů a uzavírání účtů vůči Evropské komisi.

 

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínů, do kterých je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení


 
Uveřejněno: 11. 9. 2020
 
Aktualizováno: 14. 9. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost