Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 12.10.2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 29/2021 na obsazení pracovní pozice v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení (851).

Odbor kontrol evropských programů má v rámci Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) díky své dohledové a kontrolní funkci poměrně nezávislé postavení. Odbor pokrývá celkem 7 agend, rozdělených do 4 oddělení:

  • komplexní právní podpora implementační struktury;
  • provádění kontrol zadávání veřejných zakázek v projektech OPZ;
  • řešení odhalených nesrovnalostí;
  • koordinace kontrol prováděných Řídicím orgánem OPZ a externích auditů;
  • přezkumy procesu hodnocení a výběru projektů;
  • výkon kontrol na místě u příjemců OPZ;
  • řízení rizik.

V rámci své působnosti spolupracujeme s mnoha unijními i národními institucemi (např. s Evropskou komisí), podílíme se na tvorbě metodiky a na jejím výkladu. Provádíme školení zaměstnanců Řídicího orgánu a účastníme se mezirezortních pracovních skupin.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení. 


 
Uveřejněno: 13. 10. 2021
 
Aktualizováno: 13. 10. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost