Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 5. 12. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 82/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82) oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti (822).

V oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti se zabývá dvěma oblastmi administrace projektů Evropského sociálního fondu (ESF). V té první pomáhá zvyšovat zaměstnanost prostřednictvím projektů Úřadu práce ČR, Fondu dalšího vzdělávání či jiných příspěvkových organizací. Projekty jsou zaměřeny buď přímo na pomoc jednotlivým klientům (např. rekvalifikace, vzdělávací praxe, veřejně prospěšné práce apod.) nebo směřují na podporu systémových projektů, které by měly práci s klienty ulehčit, zlepšit či inovovat. Ve druhé oblasti oddělení podporuje systémové projekty realizované dvěma významnými rezorty – Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tyto projekty cílí na zvýšení kvality dalšího vzdělávání.


 
Uveřejněno: 6. 12. 2018
 
Aktualizováno: 6. 12. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost