Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 7. 2. 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst a 1 služebního místa v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení 824 a 825.

Oddělení projektů adaptability pracovní síly I (824) a II (825) zajišťují poskytování dotací na vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů. Realizátoři projektů jsou nejčastěji podniky, ale i některé další organizace. Účelem projektů je zejména zvýšit znalosti a dovednosti zaměstnanců a tím i jejich hodnotu na trhu práce. Dalším důležitým cílem je pak zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Pokud se rozhodnete přidat do našeho týmu, bude vaší náplní práce především zajištění věcné a formální správnosti přidělování dotací. Budete se podílet na nastavování pravidel, vyhlašování výzev, výběru a kontrole projektů. Zároveň bude vaší neméně důležitou rolí poskytovat realizátorům projektů konzultace a další podporu během realizace jejich projektů. Nebojte se veřejné správy a staňte se jedním z nás! Naše práce má smysl!

Bližší informace o výběrových řízeních včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve VŘ, naleznete na odkazech:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35030/824009012.pdf

a

https://www.mpsv.cz/cs/35031

 

 


 
Uveřejněno: 7. 2. 2019
 
Aktualizováno: 8. 2. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost