Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 8. 2. 2018 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení 2 služebních míst: 1 služební místo v odboru řízení programů ESF (81), oddělení monitorování a reportingu (812) a 1 služební místo v odboru řízení programů ESF (81), oddělení finančního řízení (813).

Oddělení monitorování a reportingu (812) se zabývá jednak správou monitorovacího systému (MS2014+), v němž probíhá administrace projektů (řešení ad hoc problémů, testování, poradenství, podpora pro uživatele a školení), jednak tvorbou pravidelných zpráv o implementaci programů (týdenní, měsíční, výroční a závěrečné zprávy) a přípravou podkladů pro jednání monitorovacího výboru. Zpracovává rovněž predikce čerpání, analýzy či podklady dle požadavků a výstupy pro Evropskou komisi.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkaze:

Oddělení finančního řízení (813) je svodné oddělení řídicího orgánu Operačního programu zaměstnanost, které zajišťuje finanční řízení programu a financování projektů. Pro ostatní oddělení řídicího orgánu OPZ rozpočtuje finanční prostředky a zabezpečuje finanční agendu ve vztahu k národní legislativě (návrh státního rozpočtu, státní závěrečný účet, finanční vypořádání), proplácí veškeré platby příjemcům dotace, které vystavuje v EKIS SAP, a likviduje platby dodavatelům. V monitorovacím systému MS2014+ předkládá souhrnné žádosti na Platební a certifikační orgán Ministerstva financí, provádí certifikaci výdajů a uzavírání účtů vůči Evropské komisi.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkaze:

 


 
Uveřejněno: 8. 2. 2018
 
Aktualizováno: 8. 2. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost