Zpět

Přerušení provozu dětských skupin 1. – 21. 3. 2021

Řídicí orgán informuje provozovatele dětských skupin podpořených z OPZ, že na základě usnesení vlády č. 217 ze dne 26. 2. 2021 se zakazuje v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení.

  • Dětské skupiny podpořené v režimu jednotkových nákladů mohou využít řešení v podobě výjimky pro výpočet obsazenosti, která umožňuje uhradit vynaložené náklady v případě přerušení provozu dětské skupiny na základě výše zmíněného usnesení vlády. 
  • Způsobilost výdajů dětských skupin financovaných v režimu přímých a nepřímých nákladů (projekty podpořené v rámci výzev MAS) bude řešena v souladu s ustanoveními kap. 6.1.5 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty skutečně prokazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady, která stanoví pravidla pro způsobilost výdajů z důvodu zásahu vyšší moci. Přerušení provozu dětských skupin na základě usnesení vlády lze označit za předem nepředvídatelné důvody mající charakter vyšší moci, a proto výdaje vzniklé návaznosti na toto opatření mohou být považovány za způsobilé.

 
Uveřejněno: 28. 2. 2021
 
Aktualizováno: 28. 2. 2021
 
 
Určeno pro: Příjemce