Zpět

Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek

Upozorňujeme, že v případě již ukončených zadávacích řízení a uzavřených smluv, pokud by vyhlášení nouzového stavu přímo ovlivnilo průběh realizace veřejné zakázky, může zadavatel prodloužit dobu realizace podle § 222 odst. 6. Vyhlášení nouzového stavu však není obecně automatickým naplněním podmínek § 222 k možnému provedení změny závazku.

Nutnou podmínkou zůstává naplnění všech okolností, které jsou podmínkou pro takovou změnu, tedy:

a) potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Změna závazku musí odpovídat konkrétním okolnostem a může být provedena pouze taková změna, která je skutečně vynucena nouzovým stavem a kterou je nezbytně nutné provést pro provedení závazku s ohledem na nové, nepředvídatelné okolnosti (např. veřejná zakázka na průzkum veřejného mínění, který má být proveden v ulicích měst, obcí - nouzový stav je vyhlášen na měsíc – změna reflektuje všechny okolnosti, vyplývající z nouzového stavu – prodloužení např. také o měsíc nebo další okolnosti, které mají konkrétní dopad na plnění  (doba karantén apod.)). Změny nesmí být prováděny nad rámec skutečnosti, vyplývající z nových okolností (např. veřejná zakázka na průzkum veřejného mínění, který má být proveden v ulicích měst, obcí - nouzový stav je vyhlášen na měsíc – prodloužení o 6 měsíců). Změna závazku by tedy měla pouze nezbytně nutným způsobem překlenout nový, nepředvídatelný stav, který zadavatel nemohl předvídat a který skutečně dopadá na realizaci veřejné zakázky. 

zdroj: http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti


 
Uveřejněno: 26. 3. 2020
 
Aktualizováno: 26. 3. 2020
 
 
Určeno pro: Příjemce