Zpět

Projekt OPZ zvítězil v evropské soutěži

V soutěži RegioStars Awards 2018 o nejlepší projekty podpořené z evropských peněz vyhrál projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava kategorii „Lepší přístup k veřejným službám”.

                

 

Ceny RegioStars uděluje Evropská komise od roku 2008. Letos soutěžily projekty zaměřené na transformaci průmyslu, nízkouhlíkové technologie, veřejné služby, migraci a kulturní dědictví. Přihlásilo se 102 projektů, z nichž porota vybrala 21 finalistů. U českého projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava odborná porota ocenila především to, že jde o systémové řešení. 

Cílem projektu OPZ bylo vytvoření fungujícího systém sociálního bydlení ve městě Ostrava. V rámci projektu bylo zrenovováno 105 bytů pro rodiny, které by jinak bydlely v nevyhovujících podmínkách. Pět bytů bylo vyčleněno pro účely nouzového bydlení. Zároveň byly vytvořeny procesy pro přístup k bydlení, rámec spolupráce s městskými částmi a sociální podpora pro nájemníky. 

MPSV plánuje v prosinci vyhlásit výzvu č. 108 OPZ Pilotní rozšíření konceptu Housing first (bydlení především) do dalších obcí s alokací sto milionů korun. Obce mohou předkládat projektové žádosti dle podmínek výzvy do 1. 10. 2019.

  • Další informace o soutěži RegioStars naleznete také v tiskové zprávě.

  • Video o projektu můžete zhlédnout zde.


 
Uveřejněno: 16. 10. 2018
 
Aktualizováno: 16. 10. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost