Zpět

Reakce na pozastavení činnosti některých sociálních služeb

Řídicí orgán OPZ reaguje na usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020, na základě kterého dochází od 18. 3. 2020 k pozastavení činnosti některých sociálních služeb.

Mezi tyto služby spadají také nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně terapeutické dílny, které jsou hrazeny z OPZ. Toto opatření má dopad na realizaci projektů, a to zejména s ohledem na posuzování způsobilosti výdajů, protože poskytovatelům sociálních služeb vznikají náklady zejména na pracovníky a režijní náklady i po dobu přerušení poskytování služby.

Podle názoru řídicího orgánu OPZ lze na tyto výdaje aplikovat pravidlo, že výdaje mohou být způsobilé také v případě, že vznikly v důsledku vyšší moci, resp. z předem nepředvídatelných důvodů. Řídicí orgán OPZ považuje mimořádná opatření v podobě pozastavení činnosti některých sociálních služeb na základě usnesení vlády ke krizové situaci v ČR za předem nepředvídatelný důvod. Řídicí orgán OPZ také intenzivně řeší problematiku způsobilosti výdajů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice s národním koordinačním orgánem, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a s Evropskou komisí.


 
Uveřejněno: 18. 3. 2020
 
Aktualizováno: 18. 3. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce