Zpět

Šablony pro vytvoření nástrojů povinné publicity

Dnešním dnem byla zpřístupněna stránka s elektronickými šablonami pro vytvoření povinného plakátu, dočasné desky, stálé desky nebo billboardu.

  • https://publicita.dotaceeu.cz/
  • generátor nástrojů povinné publicity Evropských strukturálních a investičních fondů slouži příjemcům k vytvoření plakátu ve formátu A3, dočasného billboardu a stálé pamětní desky
  • generátor byl spuštěn do zkušebního provozu, připomínky je možné zasílat na adresu eurofon@euroskop.cz

 
Uveřejněno: 19. 5. 2016
 
Aktualizováno: 19. 5. 2016
 
 
Určeno pro: Příjemce