Zpět

Soutěž - „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“

Evropská komise na konci loňského roku vyhlásila soutěž pod názvem - Evropská hlavní města diverzity a inkluze. Tato soutěž je vyhlášena na podporu měst, obcí a municipalit-krajů, které rozvíjí konkrétní aktivity podporující rovné příležitosti, diverzitu a inkluzivní přístupy.

"Města a místní obce přispívají k posílení pocitu sounáležitosti a sdílení společných hodnot. Tam, kde rozmanitost považují za prioritu, je také zdrojem bohatství a inovací. Cena za začleňování a rozmanitost umožní ocenit vynikající práci obcí a měst a vyzdvihnout ji jako inspiraci pro ostatní."

Helena Dalli, komisařka pro rovnost

Soutěže o tuto cenu se mohou zúčastnit všechny místní orgány v EU, které budují spravedlivější společnost tím, že podporují rozmanitost a začleňování v těchto oblastech:

  • pohlaví,
  • rasový či etnický původ,
  • náboženství nebo víra,
  • zdravotní postižení,
  • věk,
  • identita LGBTIQ.

To znamená, že vaše město, obec nebo region může získat uznání, které si zaslouží, za budování prostředí, v němž se každý může cítit bezpečně a využít svůj potenciál.

 Přihlašování vašich „projektů“ je možné do 15. února 2022.

Neváhejte a přihlašte se na https://eudiversity2022.eu/cs/cena/prihlaste/.


 
Uveřejněno: 2. 2. 2022
 
Aktualizováno: 2. 2. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce